Prekių katalogas

GINKLO ĮSIGIJIMAS – TEISINĖ BAZĖ IR LEIDIMŲ SISTEMA

 • GINKLO ĮSIGIJIMAS – TEISINĖ BAZĖ IR LEIDIMŲ SISTEMA

  ų pirkėjų, o taip pat draugų socialiniuose tinkluose dažnai užduodami klausimai susiję su teisiniu ginklo įsigijimo aspektu. Ne visi žino tvarką, daugelis net neįsivaizduoja, kad tokio tipo, tarkim kad ir pusiau automatinį karabiną, galima legaliai įsigyti ir turėti mūsų šalyje. Daugelio žinios paremtos senai galiojusiais įstatymais ar gandais. Pasistengsime papasakoti apie Lietuvos Respublikos ginklų įstatymus, leidimo įsigijimo tvarką.

  Įžanga

  Mūsų pirkėjų, o taip pat draugų socialiniuose tinkluose dažnai užduodami klausimai susiję su teisiniu ginklo įsigijimo aspektu. Ne visi žino tvarką, daugelis net neįsivaizduoja, kad tokio tipo, tarkim kad ir pusiau automatinį karabiną, galima legaliai įsigyti ir turėti mūsų šalyje. Daugelio žinios paremtos senai galiojusiais įstatymais ar gandais. Pasistengsime papasakoti apie Lietuvos Respublikos ginklų įstatymus, leidimo įsigijimo tvarką.

  Faktai

  Lietuva turi vieną liberaliausių ginklus kontroliuojančių įstatymų Europos Sąjungoje. Leidžiami ginklai medžioklei, sportui, taip pat ir savigynai, įskaitant paslėptą ginklo nešiojimą.
  Iš esmės ginklo leidimą gavęs pilietis gali turėti neribotą kiekį šaunamųjų ginklų, jei užtikrina jų tinkamą saugojimą.
  Turimos amunicijos kiekis ginklams neribojamas
  Ginklo savininkas gali pats sau gamintis amuniciją. Pertaisant panaudotas tūteles
  Ginklo išdavimo procesas kontroliuojamas policijos, atsijojami nestabilios psichikos, priklausomybes turintys asmenys. Kiekvienas ginklas registruotas ir yra aprašytas policijos duomenų bazėse. Trumpa-vamzdžių ginklų atveju saugomi net ginklo kulkų ir tūtelių pavyzdžiai, kas praktiškai eliminuoja legalaus ginklo nebaudžiamą nelegalų panaudojimą.
  Kitos ES šalys

  Čekija: galima nešiotis ginklą savigynai be privalomos nurodyti priežasties. Leidžiami ginklai sportui ir medžioklei
  Prancūzija: Ne daugiau 12 ginklų, ribojamos išdavimo priežastys, dėtuvės talpa
  Vokietija: kiekvienam ginklui reikalinga atskira licencija su priežasties nurodymu. Nešiotis draudžiama
  Italija: draudžiama savigyna. Tik max 6 ginklai sportui ir neribojamas kiekis medžioklei. Pistoletai sportui privalo nenaudoti karinių kalibrų, todėl populiarus 9×21 kalibras ir žmonės permoka tiek už amuniciją, tiek už ginklus.
  Nyderlandai: savigyna ne priežastis turėti ginklus. Medžioklė ir sportas su apribojimais
  Lenkija: norint ginklo savigynai reikia nurodyti svarią priežastį, kaip pvz verslo savininkas, darbas su pinigais, buvai užpultas anksčiau.
  Estija: Liberali teisė. Be medžioklės, sporto ir savigynos, dar leidžiami garso slopintuvai. Kolekcijoms leidžiami pilnai automatiniai ginklai
  Kas gali įsigyti ginklus.

  Iš esmės ginklus Lietuvoje galima įsigyti trims skirtingoms veikloms

  Savigynos ginklai. Tai trumpieji šaunamieji ginklai (pistoletai, revolveriai) ir lygiavamzdžiai. Savigynos leidimo turėtojas gali pistoletą ar revolverį nešiotis paslėptai be šovinio lizde su įstatyta dėtuve. Negalioja revolveriui, kuriame būgne šoviniai visada lizde. Kai ginklu nesinaudojama jis turi būti saugomas seife.
  Lygiavamzdį savigynai galima laikyti namuose seife. Keliaujant į šaudyklą treniruotis, ginklas transportuojamas dėkle be šovinių

  Kai įsigyti ginklą savigynai.

  Nepriekaištingos reputacijos pilietis turi pateikti policijai

  Prašymą
  Med komisijos pažymą 049A su žymomis iš priklausomybių ligų dispanserių
  Asmens tapatybės dokumentus
  Tuo pat metu baigti savigynos ginklo kursus ir išlaikyti egzaminą (mokama paslauga). Kursuose jus išmokys bendro saugaus elgesio su ginklu, įstatymų bazės, medicinos.
  Įsirengti seifą ir pasikviesti apylinkės įgaliotinį, kuris patikrins ar sąlygos laikyti ginklą užtikrinamos.
  Gaunamas leidimas pirkti trumpa-vamzdį ar lygiavamzdį. Trumpa-vamzdžius perkate Lietuvos ginklų fonde, liaudyje vadinamame Gastronomu, dėl keistomis aplinkybėmis Europos Sąjungos šalyje vis dar turimo monopolio prekiauti šio tipo ginklais.
  Atvykstate į parduotuvę, įsigijate ginklą pateikus leidimą ir keliaujate namo. Neopamirštate šovinių..
  Gavę leidimą galite pirkti neribotą kiekį trumpa-vamzdžių ir lygiavamzdžių, pasiekus 6 vienetus reikės namuose įsirengti signalizaciją ir vėl kviesti įgaliotinį tai patikrinti, ir vėl galėsite pirkti (jei seifo dydis leidžia tą kiekį saugoti)
  Trumpuosius šaunamuosius ginklus savigynai galima įsigyti nuo 23m


  Medžioklės ginklai
  Juos turi teisę įsigyti medžioklės kursus baigę asmenys, atitinkantys visus aukščiau išvardintus kriterijus.
  Pateikiamas panašus paketas dokumentų.
  Medžiotojai, skirtingai su “savigyninkų” gali įsigyti lygiavamzdžius, graižtvinius šautuvus ir pusiau-automatinius karabinus. Nei vieno iš jų negalima nešiotis apart dalyvaujant medžioklėje. Transportuojami dėkle. Laikomi seife.
  Su medžioklės bilietu galima kreiptis ginklo savigynai ir gauti leidimą trumpajam šaunamajam ginklui.
  Sporto ginklai
  Sportui galima įsigyti trumpuosius šaunamuosius ginklus, graižtvinius šautuvus, lygiavamzdžius ir pusiau automatinius karabinus ir templinius ginklus (lankai, arbaletai).
  Kai įsigyti ginklą sportui.

  Pirmiausia reikia priklausyti sporto organizacijai. Šiuo metu yra dešimtys įvairių šaudymo sporto klubų.
  Mes rekomenduojame Lietuvos Praktinio Šaudymo Sporto Federaciją (www.ipsc.lt), ši sporto šaka pasaulyje žinoma kaip IPSC. Tai praktinio ginklo panaudojimo disciplina. Viena progresyviausių ir dinamiškiausių šaudymo disciplinų. Vienija virš 500 profesionalių šaulių Lietuvoje ir dešimtis tūkstančių pasaulyje. Vykdomos tiek aukšto lygio, tiek pradedantiesiems skirtos varžybos ir seminarai. Be to tai labai draugiška ir atvira bendruomenė besidalijanti patirtimi. Daugiau galima paskaityti IPSC.lt.
  Kaip tapti nariu (ištrauka iš ipsc.lt svetainės):
  “Kiekvienas besidomintis, ketinantis įsigyti arba turintis šaunamąjį ginklą, gali įstoti į LPŠSF, tapti jos nariu, dalyvauti asociacijos veikloje bei Lietuvoje ir užsienyje pagal IPSC taisykles vykdomose varžybose.

  LPŠSF nariai privalo gerai žinoti IPSC taisykles, griežtai jas vykdyti ir jomis vadovautis, o už bet kokius su šaunamojo ginklo saugojimu, laikymu ir naudojimu susijusius pažeidimus atsako asmeniškai teisės aktų nustatyta tvarka.

  Pagal Lietuvos Praktinio Šaudymo Sporto Federacijos įstatus, nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, atitinkantys jiems įstatuose keliamus reikalavimus ir priimti į Asociaciją įstatuose nustatyta tvarka. Asmenys be pilietybės negali būti Asociacijos nariais. Juridiniai asmenys, kurių veikla pilnai ar iš dalies susijusi su Asociacijos tikslais ir jos principų įgyvendinimu taip pat gali tapti Asociacijos nariais.

   Kaip tapti LPŠSF nariu?

  Fiziniai asmenys turi išlaikyti Saugaus elgesio su šaunamuoju ginklu egzaminą, užpildyti šią anketą, atsiųsti Asociacijai paštu arba paštu savo dokumentinę fotonuotrauką ir bankiniu pavedimu sumokėti 30 Eur stojamąjį mokestį. Po to kai priimamas asmuo dar turi sumokėti 30 Eur metinį narystės mokerstį. Narystės mokestį galima mokėti ir iš karto (jis gražinams jei dėl svarbių priežasčių asmuo nepriimamas). Tuo atveju, jei dėl svarbių priežasčių asmuo nepriimamas į LPŠSF narius – stojimo mokestis negrąžinamas.”
  Tapę nariu privalote įsirengti seifą ir pasikviesti apylinkės įgaliotinį, kuris patikrins ar sąlygos laikyti ginklą užtikrinamos.
  Kartu su sporto klubo rekomendacija, medicinine pažyma 049/a ir asmens dokumentu kreiptis į teritorinę policijos įstaigą.
  Per maždaug 10 dienų gausite leidimą ginklui.
  Ar galima sporto ginklą panaudoti savigynai. Taip, galima, kaip ir bet kurį po ranka atsidūrusį objektą. Įdėmiai studijuokite įstatymus, būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo apibrėžimus.

  Tai bazinė informacija norint įsigyti ginklą. Lengvatas turi kariai, policininkai, apsaugos darbuotojai. Susisiekite su teritorine policijos įstaiga dėl informacijos. Tekste gali būti netikslumų, tvarka kai kada keičiasi ir ne viską įmanoma sekti, bet bazinė tvarka turėtų būti panaši. Jei rasite netikslumų prašome rašyti komentaruose.

  Ir pabaigai.

  Elkitės su ginklu, lyg jis visad būtų užtaisytas
  Nekreipkite ginklo į asmenis, gyvūnus ar daiktus, kurių nesiruošiate sunaikinti (žr. punktą 1)
  Visada žinokite kas Jūsų taikinys, kas už jo ir priešais ir kur pataikys kulka jei perskros kliūtį.
  Laikykite pirštą toliau nuo nuleistuko ir ištrauktą iš skliautelio kol nenusitaikėte ir nepasiruošėte atlikti šūvio.
  Ginklai ir alkoholis yra du NE NE. Kai vartojate alkoholį, ginklas užrakintas seife.

  Ginklais leidžiama naudotis tik oficialiose šaudyklose. Jose sudarytos sąlygos saugiai treniruotis. Šaudydami miškuose ar karjeruose užtrauksite pavojų prašalaičiams, prarasite ginklus ir užsitrauksite atsakomybę.